Back to top

درباره سامانه استعلامات

سامانه استعلامات پایگاه ارسال و دریافت استعلام برای صاحبین تمام مشاغل است.

در این سامانه شما میتوانید به رایگان استعلام خود را در گروه و شهر مورد نظر خود ارسال کرده و به فعالین حوزه کاری مربوطه برسانید.

در این سامانه شما میتوانید به رایگان استعلام در حوزه کاری خود دریافت کرده و با متقاضیان ارتباط برقرار کنید.

در این سامانه شما میتوانید به رایگان از خدمات انلاین استفاده کنید و مکاتبات خود با فرستنده و یا گیرنده استعلام را بررسی کرده و بایگانی آنها را مرور کنید.