Back to top

ارتباطات امن و رمزنگاری شده در سامانه ملی استعلامات

سامانه ملی استعلامات پس از طی مراحل فنی و پیکربندی سرور و انجام تنظیمات مورد نیاز در حال ارائه خدمات بر بستر امن HTTPS است.
این بستر که استانداردهای امنیتی تمام دنیا آن را تایید میکنند برای درگاه های بانکی و خدمات مالی در تمام دنیا استفاده می‌شود.

هر بار که به سامانه استعلامات سر میزنید، دقت کنید که آدرس با httpS آغاز شده باشد و به قفل سبز رنگ در آدرس بار مرورگر خود دقت کنید.