Back to top

ثبت نام

راهنمای ثبت نام در سامانه ملی استعلامات

سامانه ملی استعلامات بر اساس اطلاعات کاربری افراد به طریقه هوشمندی کار میکند.
اولین قدم برای استفاده از سامانه درج اطلاعات شخصی استفاده کنندگان در این سامانه است، با استفاده از فرمی که در این صفحه مشاهده میکنید، اطلاعات لازم را وارد کرده و حساب کاربری خود در سامانه را فعال کنید.
پس از ثبت نام و دریافت اطلاعات لازم برای ورود و استفاده از سامانه، شما میتوانید با تکمیل اطلاعات کاربری خود از خدمات سامانه ملی استعلامات در خوزه کاری و منظقه جغرافیایی خود استفاده کنید.